Hur hållbar är din verksamhet?

För att få en indikation på det kan du klicka på nedanstående enkät, svara på frågorna, skicka i väg och därefter invänta svar!

Frågorna är delvis inriktade mot företag som verkar inom välfärds och medicinteknikbranschen.

Hållbarhet är en affärsstrategi för att skapa långsiktigt värde genom att definiera hur en organisation fungerar inom de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. Att utveckla sådana strategier är viktigt för alla företag, i alla branscher.

Med de ökade förväntningarna på företagens ansvar och transparens ökar behovet av att agera inom hållbarhetsområdet. Professionell kommunikation och goda avsikter räcker inte längre. Den största utmaningen för de flesta företag är bristen på kunskap om vad hållbarhet innebär och vad som gäller för just deras verksamhet. Att integrera hållbarheten i verksamhetsprocesserna skapar förutsättningar för ett långsiktigt lönsamt företag. Genom den här snabba och enkla enkäten erbjuds du att få ökad insikt i vad som förväntas av din bransch inom den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten.

När frågorna är besvarade får du ett mejl med tips på aktiviteter och uppföljning (nyckeltal) baserad på företagets storlek och bransch samt ett erbjudande med konkreta verktyg som tar dig vidare på ditt företags hållbarhetsresa.

A Övergripande företagsmedvetenhet
B Miljömedvetenhet
C Social medvetenhet
D Bransch/Områdes-specifika frågor
Ange den epostaddress du vill skicka resultatet till